BLI MEDLEM I ARMÉMUSEI VÄNNER
Dina förmåner som medlem i Föreningen Armémusei Vänner 
Som medlem får Du:
• Armémuseums årsbok (utges med stöd av föreningen)
• Två nummer att Föreningsnytt varje år
• Inbjudan att delta i museets och föreningens många sammankomster, vernissager samt förtur vid bokning
• Reducerat pris (25 %) i museibutiken
• Erbjudanden om att delta i evenemang och utflykter till historiskt och militärt intressanta platser inom och utom landet. Resorna annonseras i Föreningsnytt, på vår egen hemsida och i föreningens monter i museets reception.
• Möjlighet att delta i resor och evenemang som anordnas av Livrustkammarens Vänner (medlemmarna i Livrustkammarens Vänner är välkomna att delta i aktiviteter som anordnas av Föreningen Armémusei Vänner)
Medlemsavgifter
Årsavgift personlig medlem: 250 kr
Familjemedlem: 100 kr
Föreningar: 250 kr 
Företag: Välkommen att kontakta föreningen för ytterligare information
Det går bra att betala in direkt till plusgiro nr 13 26 34 - 7.
 


Medlemsnålen
Som medlem i Armémusei Vänner kan är Du välkommen att bära Föreningens medlemsemblem. Emblemet utgörs av en kopia av Uniformsknapp m/1802 för i armén kvarstående officerare. Emblemet är fäst vid en nål som kan bäras på t.ex. kavajslag eller jacka. Medlemsnålen kan köpas i Armémuseums butik mot uppvisande av Föreningens medlemskort.

         

För att bli medlem kan Du skicka e-post till kansliet, vannerna@armemuseum.se  eller skriva till Föreningen Armémusei Vänner, Box 14095, 104 41 Stockholm.

Hem     Bli medlem     Verksamhet     Tidigare aktiviteter    Styrelse     Kontakt