ARMÉMUSEI VÄNNERVälkommen till gemenskapen i Föreningen Armémusei Vänner!
Föreningens syfte är att ideellt främja och ekonomisk stödja Armémuseums verksamhet.
Ditt medlemskap ger Dig möjligheter till många intressanta upplevelser och är ett värdefullt bidrag till Föreningens arbete med att stödja Armémuseum. Den ”gamla” armén faller mer och mer i glömska och den nuvarandes uppgifter blir allt svårare att förstå i vår nya värld. Museet har en viktig roll att bevara och förklara både i vår tid och för framtiden.

Som medlem får Du även den personliga tillfredsställelsen att stödja ett av Sveriges mest moderna och attraktiva historiska museer.

Armémuseum visar dramatiska utställningar som spänner över fem sekler och museet sneglar även in i framtiden. En journalist skrev nyligen att på Armémuseum är de
•	pigga
•	aktuella och
   internationella

Föreningen Armémusei Vänner har en fortlöpande dialog med ledningen för Armémuseum i syfte att ytterligare utveckla verksamheten. Föreningen och dess medlemmar bidrar med många idéer till kompletteringar och förnyelser. Har Du någon bra idé så är Du mycket välkommen att höra av Dig!


         

Jan FT Mörtberg
Ordförande

Hem     Bli medlem     Verksamhet     Tidigare aktiviteter    Styrelse     Kontakt