Aktuellt

Inbjudan till Kungl. Maj:ts Orden tisdag 31 oktober

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på ett kansli som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.
Vännerna har fått förmånen att besöka kansliet och ordenssalarna tisdag den 31 oktober 2023. Vår guide blir Vice ordenskanslern vid Kungl. Maj:ts Orden Per Sandin, känd för oss sedan hans tid på Armémuseum.
Samling inför besöket sker vid Västra Valvet på Kungl. Slottet 31 oktober kl 16.45.
Efter besöket planerar vi en gemensam middag för överkomligt pris på någon trevlig restaurang i Gamla Stan (detaljer kommer att framkomma på hemsidan och i ett e-postutskick).
Välkomna!
Anmälan senast 20 oktober till Peter Björkman, 0703-55 53 50, eller mail betmerct@gmail.com

INBJUDAN TILL VÄNNERNAS HÖST- OCH KOMPLETTERANDE ÅRSMÖTE 2023 PÅ ARMÉMUSEUM TORSDAG 19 OKTOBER 17.30

Kompletterande årsmöte för verksamhetsåret 2023 sker i Hörsalen våning 4, följt av
samkväm och förplägnad.
Fr 17.15 Samling i Hörsalen
17.30 Extra årsmöte

Armén 500 år en historisk exposé (föredragshållare meddelas i särskild ordning)
Lägesrapport från Armémuseum av museichefen Fabian Arnhem
Aktuella titlar av bokförläggare Thomas Magnusson, Medströms förlag
19.00 Mingel och landgång till en kostnad av 175 kronor med möjlighet att köpa vin eller öl mm till självkostnadspris

Anmälan, obligatorisk, om deltagande i höstmötets samkväm görs senast torsdag 12
oktober endast (obs!) genom att inbetala kostnaden för förtäring 175 kronor per person på
AMV plusgiro 13 26 34-7. Ange ”[Namn] höstmöte 2023” på inbetalningen. Avser du
enbart delta i mötet, anmäl detta till Peter L:son Björkman per e-post betmerct@gmail.com
(skriv under Ämne: ”Anmälan AMV höstmöte 19/10 2023”) eller telefon 070-355 53 50.
Styrelsen hälsar Vännerna varmt välkommen till årets höst- och kompletterande årsmöte
med föredrag och följande sedvanliga måltid. Vi ser mycket fram emot att få träffas med
möjligheten att nå en angenäm social kamratligt samvaro i samma goda anda som
Vännernas möten traditionellt har!