Aktuellt

INBJUDAN TILL VÄNNERNAS HÖSTMÖTE 2022 PÅ ARMÉMUSEUM ONSDAG 19 OKTOBER 17.30

Kompletterande årsmöte för verksamhetsåret 2021 sker i Hörsalen våning 4, följt av samkväm och förplägnad i Marketenteriet.

Fr 17.15          Samling i Hörsalen

17.30               Kompletterande årsmöte

Lägesrapport från Armémuseum

Ukraina i ett historiskt perspektiv – föredrag av föreningens vice ordförande Peter L:son Björkman

”Rysslands utmaning av den europeiska säkerhetsordningen – kriget mot Ukraina”, föredrag av den mycket uppskattade mediekommentatorn, strategiläraren vid Försvarshögskolan, överstelöjtnant Joakim Paasikivi

Aktuella titlar av bokförläggare Thomas Magnusson

19.00               Mingel och landgång i Marketenteriet till en kostnad av 175 kronor med möjlighet att köpa vin eller öl mm till självkostnadspris

(Obligatorisk) anmälan om deltagande i höstmötets samkväm görs senast torsdag 13 oktober endast (obs!) genom att inbetala kostnaden för förtäring 175 kronor per person på AMV plusgiro 13 26 34-7. Ange ”[Namn] höstmöte 2022” på inbetalningen. Avser du enbart delta i årsmötet, anmäl detta till Peter L:son Björkman per e-post betmerct@gmail.com (skriv under Ämne: ”Anmälan AMV höstmöte 19/10 2022”) eller telefon 070-355 53 50. Obs att även anmälan till årsmötet är obligatorisk och endast föranmälda lämnas inträde.

Styrelsen hälsar Vännerna varmt välkommen till årets höstmöte med föredrag och följande sedvanliga måltid!

/JFT

——————–

Jan FT Mörtberg, överste (PA)

Ordförande Föreningen Armémusei vänner