Tidigare aktiviteter

Besök på Kungl. Maj:ts Orden tisdag 31 oktober 2023

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på ett kansli som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.
Vännerna hade förmånen att besöka kansliet och ordenssalarna tisdagen den 31 oktober 2023. Vår guide var Vice ordenskanslern vid Kungl. Maj:ts Orden Per Sandin, känd för oss sedan hans tid på Armémuseum.

Höstmöte 2023

Kompletterande årsmöte för verksamhetsåret 2022 skedde i Hörsalen på Armémuseum följt av samkväm och förplägnad. Därefter följde museichefen Fabian Arnheims lägesrapport från Armémuseum och så föredrag Armén 500 år en historisk exposé.

Armén 500 år – 27 maj 2022

Vid det högtidliga firandet av Armén 500 år på Gärdet fanns Armémuseum representerat i ett tält och där fanns även Vännerna som inbjöd nya medlemmar. Samtliga arméförband, frivilligorganisationer, försvarsindustrin och försvarsmateriel fanns på plats under dagen. Utöver detta genomfördes även uppvisningar och musikaliska framträdanden.

Höstmöte 2022

Kompletterande årsmöte för verksamhetsåret 2021 skedde i Hörsalen på Armémuseum följt av samkväm och förplägnad i Marketenteriet. Därefter följde en lägesrapport från Armémuseum, föredrag av föreningens vice ordförande Peter L:son Björkman – Ukraina i ett historiskt perspektiv . Detta följdes av ”Rysslands utmaning av den europeiska säkerhetsordningen – kriget mot Ukraina”, föredrag av den mycket uppskattade mediekommentatorn, strategiläraren vid Försvarshögskolan, överstelöjtnant Joakim Paasikivi. Bokförläggare Thomas Magnusson redogjorde för aktuella titlar.

Vännerna reste till Åland torsdag 12 – lördag 14 maj 2022

Den vid förra årets höstmöte aviserade Ålandsresan kunde genomföras enligt plan med ett gediget program till resenärernas tillfredställelse. Det var både god kultur och trevlig samvaro. Vi hade en fantastisk guide och som en enskild höjdpunkt noteras besöket på Andersudde och värden ”Ålandskungen” Anders Wiklöfs generösa visning av sin imponerande konstsamling (två bilder nedan). Det var nöjda Vänner som skildes åt vid ankomsten till Stockholm på lördag kväll och det sammanfattande intrycket var att det ger mersmak att ge möjlighet till ytterligare någon resa i Vännerna.

Höstmöte 2021

Årsmöte för de två senaste verksamhetsåren (2019 och 2020) genomfördes den 20 oktober på Armémuseum följt av samkväm och förplägnad i Loftgången. Under mötet redogjorde Arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson för arméns utveckling och tillväxt efter FB 20. Museichefen Stefan Lundblad gav en lägesrapport för Armémuseum.

Höstmöte 2020 INSTÄLLT

Givet den utbredda smittspridningen av Covid-19 under hösten tvingades årsmötet 2020 iställas.

Höstbesök på Norges Ambassad

Den 26 november 2019 genomfördes ett uppskattat besök på Norges ambassad där ambassadör Christian Syse gav en lägesrapport om Norges säkerhetspolitik, bla om hur Norge förhåller sig till Sverige och till den ökade spänningen mellan Nato och Ryssland. Efter besöket avnjöts en gemensam middag på närliggande Villa Källhagen.

Höstmöte 8 oktober 2018

Ett välbesökt höstmöte genomfördes den 8 oktober i samarrangemang med Svenska Militärhistoriska Kommissionen på Armémuseum. Efter föreläsning  om ”Segern vid Narva – upplevelser från slagfältet”, given av Oskar Sjöström, historiker vid Stockholms universitet, följde ett trevlig mingel med ca 50 personer.

Årsboken 2018 boksläpp torsdag 13 september

Släppet av Årsboken 2018 på temat Narva firades den 13 september på Armémuseum med kort presentation av boken och mingle. Medlemmar som inte hade möjlighet att närvara har nu fått sina exemplar hemskickade.

Resa till Fredriksten fästning i september 2018

Den 21-24 september vidtogs en minnesresa till Fredriksten fästning i Norge med anledning av Karl XIIs död i skyttegraven vid Fredriksten 1718. Under resan besöktes fästningen och dess omgivning utöver kortare stopp i Karlstad och Ramundeboda på den svenska sidan.

Besök på Vikingaliv 20 februari 2018

Den 20 februari besökte att antal vänner utställningen Vikingaliv på Djurgården i Stockholm. Besöket bjöd på guidad visning, tidsresan Ragnfrids saga och avslutades med en gemensam måltid.

Besök på Karlbergs slott 27 november 2017

Den 27 november besökte Armémusei vänner Karlberg där vi fick en sakkunnig visning av slottsförvaltare Fredrik Svärd.

Besök på Livgardet på Lidingövägen 21 augusti 2014

En vacker sensommarkväll  i augusti var vi i föreningen inbjudna av vår ordförande att få besöka det nya ridhuset och de nyinredda stallarna på KI. Ett tjugotal medlemmar hade hörsammat inbjudan och fick ta del av en trevlig och informativ visning.

Efter stallbesöket hade Christian ordnat en välsmakande ärtmiddag på officersmässen med ytterligare information om denna historiska lokal. En alltigenom trevlig kväll!

Inbjudan gick ut till alla medlemmar som har angivit e-mailadress. Detta system ger oss en god möjlighet att bjuda in till intressanta besök med kort varsel eftersom vår tidning Föreningsnytt enbart kommer ut två gånger om året.

Besök på Ladugårdsgärdet 26 oktober 2013

Den 26 oktober 2013 träffades ett antal vänner, som vanligt glada och vetgiriga, för att under Claes Grafströms eminenta ledning få en trevlig lördagspromenad samt en inblick i  vad som hände i Kasernstaden  och på Ladugårdsgärdet från 1600-talet och fram till dess att Försvaret slutgiltigt  lämnade området under sent 1900-tal. Efter vandringen åt deltagarna  tillsammans en uppiggande lunch på ett närliggande matställe under god kamratlig samvaro.

Besök på Brigadmuseet i Karlstad 11 juni 2013

En grupp från Armémusei Vänner besökte det utmärkta brigadmuseet i Karlstad den 11 juni 2013 och blev guidade av museets eminente chef Björn Tomtlund, Björn bjöd även på en utmärkt lunch. Vi rekommenderar starkt ett besök. www.brigadmuseum.se

Tidigare aktiviteter

Armémusei Vänner har under åren företagit en mängd uppskattade resor till historiskt intressanta platser. Exempel på destinationer på dessa resor är Vilnius, St Petersburg och Kongsvinger.