Bli medlem i Armémusei Vänner

Dina förmåner som medlem i Föreningen Armémusei Vänner

Som medlem från Du:

 • Armémuseums årsbok (utges med stöd av föreningen)
 • Två nummer av Föreningsnytt varje år
 • Inbjudan att delta i museets and föreningens många sammankomster, vernissager samt förtur vid bokning
 • Reducerat pris (25%) i museibutiken
 • Erbjudanden om att delta i evenemang och utflykter till historiskt och militärt intressanta platser inom och utom landet. Resorna annonseras i Föreningsnytt, på vår egen hemsida och i föreningen monter i museets reception.
 • Möjlighet att delta i resor och evenemang som anordnas av Livrustkammarens Vänner (Livrustkammarens Vänner är välkomna att delta i aktiviteter som anordnas av Föreningen Armémusei Vänner).

Medlemsavgifter

 • Årsavgift personlig medlem: 250 kr
 • Familjemedlem: 100 kr
 • Föreningar: 250 kr
 • Företag: Välkommen att kontakta föreningen för ytterligare information
 • Det går bra att betala in direkt till plusgiro nr 13 26 34-7

För att bli medlem kan Du skicka e-post till kansliet vannerna@armemuseum.se eller skriva till Föreningen Armémusei Vänner, Box 14095, 104 41 Stockholm

Medlemsnålen

Som medlem i Armémusei Vänner är du välkommen att även bära Föreningens medlemsemblem. Emblemet utgörs av en kopia av Uniformsknapp m/1802 för i armén kvarstående officerare. Emblemet är fäst vid en nål som kan bäras på tex kavajslag eller jacka. Medlemsnålen kan köpas i Armémuseums butik mot uppvisande av Föreningens medlemskort.