Bli medlem i Armémusei Vänner

Dina förmåner som medlem i Föreningen Armémusei Vänner

Som medlem från Du: 

§  Armémuseums årsbok (utges med stöd av föreningen)
§  Två nummer av Föreningsnytt varje år
§  Fri entré till Armémuseum
§  Möjlighet att delta i muséets programpunkter, 20 biljetter är reserverade, hämtas i kassan, först till kvarn tillämpas
§  Möjlighet att delta i föreningens sammankomst vår och höst
§  Erbjudanden om att delta i evenemang och utflykter till historiskt och militärt intressanta platser inom och utom landet. Resorna annonseras i Föreningsnytt, på vår egen hemsida och föreningsutskick per e-post 

Medlemsavgifter

§  Årsavgift personlig medlem: 350 kr
§  Familjemedlem: 100 kr
§  Föreningar: 350 kr
§  Företag: Välkommen att kontakta föreningen för ytterligare information
§  Det går bra att betala in direkt till plusgiro nr 13 26 34-7

För att bli medlem kan Du betala i kassan till muséet, skicka e-post till janft.mortberg@gmail.com eller skriva till:
Föreningen Armémusei Vänner
Box 140 95
104 41 Stockholm

Medlemsnålen

Som medlem i Armémusei Vänner är du välkommen att även bära Föreningens medlemsemblem. Emblemet utgörs av en kopia av Uniformsknapp m/1802 för i armén kvarstående officerare. Emblemet är fäst vid en nål som kan bäras på tex kavajslag eller jacka. Medlemsnålen kan köpas i Armémuseums butik mot uppvisande av Föreningens medlemskort.