Kontakt

Jan FT Mörtberg, Ordförande, överste (PA)

Föreningen Armémusei vänner

Box 140 95

104 41 Stockholm

janft.mortberg@gmail.com

070-556 56 45